statistics-competition-2020

Statistics Competition 2020

Διαγωνισμός στη Στατιστική 2020

The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT), in the framework of the programme for “Fostering Statistical Literacy in Greece”, is organising, for the third time, the "Panhellenic Statistics Competition".

The purpose of the competition is to showcase talented students who are interested in the statistical science and the production and use of official statistics in their every-day lives, but also in other areas of society, such as economics and policy-making.

European Statistics Competition

The European Statistics Competition is open to the winning teams of the relevant national statistics competitions and have been nominated by their countries to participate in the European competition.

 

Statistics Competition for the school year 2019/2020 has been completed

 

Contact : 

  StatisticsCompetition@statistics.gr

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Τ Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ρ Χ Η Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Στατιστική Ολυμπιάδα» , σ ε ε θ ν ι κ ό κ α ι ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι διαθέσιμες: www . s t a t i s t i c s . g r int e r n a t i o n a l @ s t a t i s t i c s . g r 2 1 3 1 3 5 2 1 8 4 Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ H O Λ Υ Μ Π Ι Α Α 2 0 1 8