Ιστορικό
Φεβρουάριος 2019
Ιανουάριος 2019
Δεκέμβριος 2018
Νοέμβριος 2018
Οκτώβριος 2018
Σεπτέμβριος 2018
Αύγουστος 2018
Ιούλιος 2018
Ιούνιος 2018
Μάϊος 2018
Απρίλιος 2018
Μάρτιος 2018
Φεβρουάριος 2018
Ιανουάριος 2018
Δεκέμβριος 2017
Νοέμβριος 2017
Οκτώβριος 2017
Σεπτέμβριος 2017
Αύγουστος 2017
Ιούλιος 2017
Ιούνιος 2017
Μάϊος 2017
Απρίλιος 2017
Μάρτιος 2017
Φεβρουάριος 2017
Ιανουάριος 2017
Δεκέμβριος 2016
Νοέμβριος 2016
Οκτώβριος 2016
Σεπτέμβριος 2016
Αύγουστος 2016
Ιούλιος 2016
Ιούνιος 2016
Μάϊος 2016
Απρίλιος 2016
Μάρτιος 2016
Φεβρουάριος 2016
Ιανουάριος 2016
Δεκέμβριος 2015
Νοέμβριος 2015
Οκτώβριος 2015
Σεπτέμβριος 2015
Αύγουστος 2015
Ιούλιος 2015
Ιούνιος 2015
Μάϊος 2015
Απρίλιος 2015
Μάρτιος 2015
Φεβρουάριος 2015
Ιανουάριος 2015
Δεκέμβριος 2014
Νοέμβριος 2014
Οκτώβριος 2014
Σεπτέμβριος 2014
Αύγουστος 2014
Ιούλιος 2014
Ιούνιος 2014
Μάϊος 2014
Απρίλιος 2014
Μάρτιος 2014
Φεβρουάριος 2014
Ιανουάριος 2014
Δεκέμβριος 2013
Νοέμβριος 2013
Οκτώβριος 2013
Σεπτέμβριος 2013
Αύγουστος 2013
Ιούλιος 2013
Ιούνιος 2013
Μάϊος 2013
Απρίλιος 2013
Μάρτιος 2013
Φεβρουάριος 2013
Ιανουάριος 2013
Δεκέμβριος 2012
Νοέμβριος 2012
Οκτώβριος 2012
Σεπτέμβριος 2012
Αύγουστος 2012
Ιούλιος 2012
Ιούνιος 2012
Μάϊος 2012
Απρίλιος 2012
Μάρτιος 2012
Φεβρουάριος 2012
Ιανουάριος 2012
Δεκέμβριος 2011
Νοέμβριος 2011
Οκτώβριος 2011
Σεπτέμβριος 2011
Αύγουστος 2011
Ιούλιος 2011
Ιούνιος 2011
Μάϊος 2011
Απρίλιος 2011
Μάρτιος 2011
Φεβρουάριος 2011
Ιανουάριος 2011
Δεκέμβριος 2010
Νοέμβριος 2010
Οκτώβριος 2010
Σεπτέμβριος 2010
Αύγουστος 2010
Ιούλιος 2010
Ιούνιος 2010
Μάϊος 2010
Απρίλιος 2010
Μάρτιος 2010
Φεβρουάριος 2010
Ιανουάριος 2010
Δεκέμβριος 2009
Νοέμβριος 2009
Οκτώβριος 2009
Σεπτέμβριος 2009
Αύγουστος 2009
Ιούλιος 2009
Ιούνιος 2009
Μάϊος 2009
Απρίλιος 2009
Μάρτιος 2009
Φεβρουάριος 2009
Ιανουάριος 2009
Δεκέμβριος 2008
Νοέμβριος 2008
Οκτώβριος 2008
Σεπτέμβριος 2008
Αύγουστος 2008
Ιούλιος 2008
Ιούνιος 2008
Μάϊος 2008
Απρίλιος 2008
Μάρτιος 2008
Φεβρουάριος 2008
Ιανουάριος 2008
Δεκέμβριος 2007
Νοέμβριος 2007
Οκτώβριος 2007
Σεπτέμβριος 2007
Αύγουστος 2007
Ιούλιος 2007
Ιούνιος 2007
Μάϊος 2007
Απρίλιος 2007
Μάρτιος 2007
Φεβρουάριος 2007
Ιανουάριος 2007
Δεκέμβριος 2006
Νοέμβριος 2006
Οκτώβριος 2006
Σεπτέμβριος 2006
Αύγουστος 2006
Ιούλιος 2006
Ιούνιος 2006
Μάϊος 2006
Απρίλιος 2006
Μάρτιος 2006
Φεβρουάριος 2006
Ιανουάριος 2006
Δεκέμβριος 2005
Νοέμβριος 2005
Οκτώβριος 2005
Σεπτέμβριος 2005
Αύγουστος 2005
Ιούλιος 2005
Ιούνιος 2005
Μάϊος 2005
Απρίλιος 2005
Μάρτιος 2005
Φεβρουάριος 2005
Ιανουάριος 2005
Δεκέμβριος 2004
Νοέμβριος 2004
Οκτώβριος 2004
Σεπτέμβριος 2004
Αύγουστος 2004
Ιούλιος 2004
Ιούνιος 2004
Μάϊος 2004
Απρίλιος 2004
Μάρτιος 2004
Φεβρουάριος 2004
Ιανουάριος 2004
Δεκέμβριος 2003
Νοέμβριος 2003
Οκτώβριος 2003
Σεπτέμβριος 2003
Αύγουστος 2003
Ιούλιος 2003
Ιούνιος 2003
Μάϊος 2003
Απρίλιος 2003
Μάρτιος 2003
Φεβρουάριος 2003
Ιανουάριος 2003
Δεκέμβριος 2002
Νοέμβριος 2002
Οκτώβριος 2002
Σεπτέμβριος 2002
Αύγουστος 2002
Ιούλιος 2002
Ιούνιος 2002
Φεβρουάριος 2002
Ιανουάριος 2002
Ιανουάριος 2001
Ιανουάριος 2000

Μεθοδολογικά Στοιχεία

INTRASTAT - Οδηγίες για δήλωση με αρχείο (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες (Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβριος 2014)
Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
Ταξινόμηση Προιόντων Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Οδηγίες για υποβολή δήλωσης (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Οδηγίες για τροποποιητική δήλωση (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Οδηγίες για εγγραφή νέου χρήστη (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Στατιστικά Κατώφλια (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Έντυπο Ν Αποστολές (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Έντυπο Ν Αφίξεις (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Έντυπο Ν Αποστολές (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Έντυπο Ν Αφίξεις (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Οδηγίες για δήλωση με αρχείο (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Οδηγίες για εγγραφή νέου χρήστη (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Οδηγίες για τροποποιητική δήλωση (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Οδηγίες για υποβολή δήλωσης (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
INTRASTAT - Στατιστικά Κατώφλια (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες (Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβριος 2014)
Ταξινόμηση Προιόντων Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Τμήμα Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου
Προϊστάμενος/η Πανδή Ελένη
Τηλέφωνα 213 1352042, 210 4852042
Γραμματεία 213 1352392, 213 1352393
Φαξ 213 1352396
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email e.pandi@statistics.gr
Επιστροφή

Εξωτερικό Εμπόριο / Δεκέμβριος 2014

Χρονοσειρά

Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές, κατά χώρα προέλευσης-προορισμού (Προσωρινά Στοιχεία) (Ιανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2014)
Εισαγωγές - Αφίξεις, Εξαγωγές - Αποστολές και Εμπόρικό Ισοζύγιο, με διάκριση Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες, σε Αξία και Ποσότητα (Προσωρινά Στοιχεία) (Ιανουάριος 2004 - Νοέμβριος 2015)
Εισαγωγές, Εξαγωγές και Εμπορικό Ισοζύγιο με διάκριση Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες, σε Αξία και Ποσότητα, εξαιρουμένων των Πετρελαιοειδών ( Συγκεντρωτικό 2000 - 2014 ) (Προσωρινά Στοιχεία) (Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2014)
Εισαγωγές, Εξαγωγές και Εμπορικό Ισοζύγιο με διάκριση Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες, σε Αξία και Ποσότητα (Προσωρινά Στοιχεία) (Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2014)
Εισαγωγές - Αφίξεις, Εξαγωγές - Αποστολές και Εμπόρικό Ισοζύγιο, με διάκριση Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες, σε Αξία και Ποσότητα (Προσωρινά Στοιχεία) (Ιανουάριος 2004 - Φεβρουάριος 2019)
Εισαγωγές, Εξαγωγές και Εμπορικό Ισοζύγιο με διάκριση Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες, σε Αξία και Ποσότητα (Προσωρινά Στοιχεία) (Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2018)
Εισαγωγές, Εξαγωγές και Εμπορικό Ισοζύγιο με διάκριση Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες, σε Αξία και Ποσότητα, εξαιρουμένων των Πετρελαιοειδών (Προσωρινά Στοιχεία) (Ιανουάριος 2000 - Δεκέμβριος 2018)
Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές, κατά Χώρα - Εταίρο (Προσωρινά Στοιχεία) (Ιανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2018)