Στον κόσμο
emos-3rd-results

Αποτελέσματα υποβολής αιτήσεων 2018/ Πληροφορίες για τη λήψη της πιστοποίησης EMOS, του ΠΜΣ «Στατιστική και Μοντελοποίηση», του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ

Στις 7 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC), ενέκρινε ομόφωνα τον προτεινόμενο κατάλογο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τα οποία αξιολογήθηκαν από το Συμβούλιο του Δικτύου EMOS και ως εκ τούτου έλαβαν την πιστοποίηση EMOS.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Στατιστική και Μοντελοποίηση» του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) γίνεται το πρώτο ελληνικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που καταφέρνει να εισέλθει στην επίλεκτη πανευρωπαϊκώς ομάδα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με την υψηλού κύρους πιστοποίηση της Eurostat "EMOS” (European Master in Official Statistics).

Η πιστοποίηση EMOS label θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη, από την άνοιξη του 2019 μέχρι και το τέλος άνοιξης το 2023 (Ακαδημαϊκό έτος) και είναι αναγνωρισμένη από όλες τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Υπηρεσίες, τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών και από πολλούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς.

Για τη λήψη της πιστοποίησης EMOS, οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης «Στατιστική και Μοντελοποίηση» του ΠΜΣ στα Μαθηματικά, του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ., οφείλουν:

Α. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ΟΛΑ τα μαθήματα του επόμενου καταλόγου:

  • Επίσημες Στατιστικές
  • Δειγματοληψία και Στατιστική Επεξεργασία
  • Στατιστική και Λήψη Αποφάσεων
  • Ειδικά Θέματα σε Επίσημες Στατιστικές: Δημογραφία, Εθνικοί Λογαριασμοί, Ανάλυση Δειγματοληπτικών Δεδομένων
  • Στοχαστικές Μέθοδοι

Β. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ΕΝΑ από τα ακόλουθα:

  • Ανάλυση Χρονοσειρών
  • Ασυμπτωτική Στατιστική

Γ. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ΕΝΑ από τα ακόλουθα:

  • Πληροφορία, Εντροπία και Πολυπλοκότητα
  • Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου

Δ. Να έχουν κάνει πρακτική άσκηση στην ΕΛΣΤΑΤ για 6 εβδομάδες (γίνονται δεκτοί έως 5 φοιτητές. Η επιλογή γίνεται στις αρχές του εαρινού εξαμήνου και βασίζεται στη συνολική βαθμολογία των μαθημάτων του καταλόγου Α).

Ε. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία να έχει γίνει στο ευρύ πεδίο των Επίσημων Στατιστικών.