Συνέδρια και Εκδηλώσεις
user-conference

Συνέδρια χρηστών

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει καθιερώσει τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση από το 2010, συνεδρίων χρηστών. Σε αυτά τα συνέδρια λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Τα συνέδρια χρηστών παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία στην ΕΛΣΤΑΤ για τη συγκέντρωση σχολίων και υποδείξεων από χρήστες των στατιστικών της, σχετικά με τη διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, την πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία από τους χρήστες και τα κενά στις παραγόμενες στατιστικές. Τα συμπεράσματα των ανωτέρω συνεδρίων, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης χρηστών που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ, αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο υπόβαθρο για την κατάρτιση πολυετών και ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων.