coordination_committee

Συντονιστική Επιτροπή του ΕΛΣΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΛΣΣ προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και τα υπόλοιπα μέλη της αποτελούν οι στατιστικοί επικεφαλής των φορέων του ΕΛΣΣ.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΛΣΣ γνωμοδοτεί στην ΕΛΣΤΑΤ για τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων, για τις προτεραιότητες του ΕΛΣΣ με βάση τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού κόστους ανταπόκρισης των φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή στατιστικών εντός του ΕΛΣΣ.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές ανά έτος. Μπορεί, επίσης, να συγκληθεί εκτάκτως, οσάκις απαιτηθεί κατά την κρίση του Προέδρου της.