Στον κόσμο
Hackathon-contest

European Big Data Hackathon

Βρυξέλλες, 12-14 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις Νέες Τεχνικές και Τεχνολογίες για τις Στατιστικές, 2019 [New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 2019]

Hackathon

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη διοργάνωση διαγωνισμού “European Big Data Hackathon” (Βρυξέλλες, 12-14 Μαρτίου 2019) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις Νέες Τεχνικές και Τεχνολογίες για τις Στατιστικές, 2019 [New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2019)]

 

Περιγραφή του ευρωπαϊκού Big Data Hackathon 2019

Το θέμα του διαγωνισμού θα επιλεγεί μέσα από τις 10 περιοχές προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6/12/2018 - Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού “European Big Data Hackathon”