Στον κόσμο
emos-certifications

Πιστοποίηση EMOS

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

emos-univerities

Ελληνικά Πανεπιστήμια με πιστοποίηση EMOS

 

Τμήμα: Μαθηματικών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Στατιστική και Μοντελοποίηση

 

Τμήμα: Στατιστικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εφαρμοσμένη Στατιστική