Ψηφιακά Χαρτογραφικά Υπόβαθρα
cartographic-works

Τα ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα διατίθενται από το Τμήμα Χαρτογραφίας σε μορφή shp. Aπόσπασμα χάρτη (σε μορφή αρχείου gif) που διαθέτει τις παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Χάρτης 1   Χάρτης 2

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ

 

Τα παραπάνω χαρτογραφικά υπόβαθρα παρέχονται μετά από συμπλήρωση φόρμας παραγγελίας. Η παραλαβή τους γίνεται είτε απευθείας από το Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ (Πειραιώς 46 και Επονιτών) μετά την καταβολή του ανάλογου ποσού στη ταμειακή υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (τηλ. 213 135 2265), είτε μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών, αφού κατατεθεί το ανάλογο ποσό στη ταμειακή υπηρεσία ή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ. Τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Χαρτογραφίας: 213 135 2024, 213 135 2322, 213 135 2326.

Cartographic Charts request (New)

 

Υποβολή
Ελέγξτε τα email σας για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός σας

Δήλωση

Δηλώνω υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, (ΦΕΚ75Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρ. 13 του Ν.2479/97 (ΦΕΚ67Α) ότι το το χαρτογραφικό υπόβαθρο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται στην παρούσα αίτησή, δεν θα ανατυπωθεί ή εκδοθεί νέος χάρτης και δεν θα διατεθεί αυτό σε τρίτους. Επίσης, σε οποιαδήποτε εργασία που περιέχει υλικό της υπηρεσίας μας, θα αναγράφεται «Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.».
Αποδέχομαι τους όρους