Invitations
Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού και του Λογισμικού του Tμήματος Εκτυπώσεων και του Τμήματος Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, περιλαμβανομένου ΦΠΑ: 42.000,00€. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
28 Μαϊ 2020