Invitations
Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την: Α) Προμήθεια 6.500 φορητών Η/Υ αφής (TABLETS) Β) Ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, λογισμικού συγκέντρωσης δεδομένων και συναφείς υπηρεσίες, Γ) Προετοιμασία tablets και λοιπές βοηθητικές ενέργειες για την απογραφή Γεωργίας και Δ) Προμήθεια 6.500 συνδέσεων δεδομένων απογραφής Γεωργίας. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ. αριθμ. 10696/Α2-7091/16.12.2019 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
20 Δεκ 2019