Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και των γραφείων των 47 Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ)» για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από 1/11/2018 έως και 31/10/2020 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2020. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 10.9.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00
7 Αυγ 2018