Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Λοιμωδών Νοσημάτων (2018)

Ανακοίνωση intrastat - Ηνωμένο Βασίλειο

Ανακοίνωση κατωφλίων για τις δηλώσεις intrastat έτους 2020.

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τριμηνιαίων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Εργασίες Συμβολαιογράφων 2018

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου “Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης”

Έκτη Ετήσια Έκθεση 2019 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους Γ' τριμήνου 2019

Αναβολή δημοσίευσης των δελτίων τύπου της έρευνας εργατικού δυναμικού Σεπτεμβρίου 2019 και Γ’ τριμήνου 2019

Αναβολή δημοσίευσης των δελτίων τύπου Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή της έρευνας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας) ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.