Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας ανακοίνωσης τελικών αποτελεσμάτων 3ου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση για την αναστολή προσέλευσης του κοινού στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ

Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου - Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Δελτίο τύπου - Πρόσκληση Ιδιωτών Συνεργατών για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Μαΐου - Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Λοιμωδών Νοσημάτων (2018)

Ανακοίνωση intrastat - Ηνωμένο Βασίλειο

Ανακοίνωση κατωφλίων για τις δηλώσεις intrastat έτους 2020.

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τριμηνιαίων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης