Εκδότης Αντικειμένων

Αλλαγή ημερομηνίας Ανακοίνωσης Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων

Ανακοίνωση Δημοσίευσης μηνιαίων στοιχείων αφίξεων και διανυκτερεύσεων τουριστικών καταλυμάτων

Ημερομηνίες ανακοίνωσης Εβδομαδιαίων Στοιχείων Θανάτων 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ INTRASTAT ΚΑΤΩΦΛΙΑ 2024

Συνέχιση δημοσίευσης της Ανακοίνωσης για το Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας και Ελλάδας-Ουκρανίας

Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2021

Aνακοίνωση Δημοσίευσης Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης 2016

Αναβολή Ανακοίνωσης έρευνας Ανώτατης-Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (λήξη ακαδημαϊκού έτους)

Αναβολή Ανακοινώσεων ερευνών Οικονομικών Εκπαίδευσης και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024