Εκδότης Αντικειμένων

Αναβολή ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας 2021

Πρώτη η Ελλάδα στον 6ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική (#esc2023stat)

Ανακοίνωση για τη συνέχιση δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για το Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας και Ελλάδας-Ουκρανίας

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών στο Δήμο Μυκόνου

Τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας για το έλλειμμα και το χρέος δημοσιεύτηκαν για 26η συνεχή φορά χωρίς επιφυλάξεις από την Eurostat

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, κατά Δημοτική Κοινότητα

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Δημοσιονομικών Στοιχείων (1η κοινοποίηση)

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ

Ανακοίνωση Αντικατάστασης Δημοσίευσης Διμερους Εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας και Ελλάδας-Ουκρανίας Φεβρουάριος 2022

Ανακοίνωση δημοσίευσης έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών α΄και β΄ τριμήνου 2022