Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου των καταλυμάτων έτους 2019

Ανακοίνωση διενέργειας του 4ου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση δημοσίευσης Δελτίων Τύπου της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Ανακοίνωση έκτακτου Δελτίου Τύπου για εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, για τις πρώτες 26 εβδομάδες του 2020

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίου ΑΕΠ 2ου τριμήνου 2020

Ανακοίνωση για Δελτία Τύπου που δημοσιεύθηκαν στις 18 Ιουνίου 2020 και 17 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση μη δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Απριλίου 2020

Ανακοίνωση για τους δημοσιευμένους πίνακες του Λιανικού Εμπορίου (Δείκτης Όγκου)

Ανακοίνωση για τους δημοσιευμένους πίνακες του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2017

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ 2019-2020