Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση για Δελτία Τύπου που δημοσιεύθηκαν στις 18 Ιουνίου 2020 και 17 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση μη δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Απριλίου 2020

Ανακοίνωση για τους δημοσιευμένους πίνακες του Λιανικού Εμπορίου (Δείκτης Όγκου)

Ανακοίνωση για τους δημοσιευμένους πίνακες του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2017

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ 2019-2020

Ανακοίνωση για δημοσίευση ειδικού θεματικού Δελτίου Τύπου για την εξέλιξη των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων

Ανακοίνωση για σειρά πειραματικών στατιστικών – Πρώτο θεματικό πεδίο: Προσδοκίες ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για το 2020

Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας δημοσίευσης Δελτίου Τύπου, «Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης»

Ανακοίνωση έκτακτου Δελτίου Τύπου για εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, για τις πρώτες 21 εβδομάδες του 2020

Ανακοίνωση για νέα εξειδικευμένη θεματική στην ιστοσελίδα ΕΛΣΤΑΤ για τον Covid19