Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού Α' τριμήνου 2021

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου 2020 (Βοοειδών - Χοίρων - Προβάτων - Αιγών)

Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου για την Υγεία παιδιών ηλικίας 2 έως 14 ετών

Ανακοίνωση - Συνεχίζεται η Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021, ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας συλλογής Intrastat

Ανακοίνωση για το ΔΤ «Προσδοκίες των Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων για το έτος 2021»

Ανακοίνωση δημοσίευσης Νέου τριμηνιαίου Δελτίου Τύπου για τις νέες εγγραφές και τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, Φεβρουάριος 2021

Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2018

Δελτίο Τύπου για επανενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Απογραφέων Γ-Κ