Ανακοίνωση για τη δημοσίευση της Ad hoc έρευνας για τη Θέση των Νέων στην Αγορά Εργασίας

Ανακοίνωση αναβολής των Δελτίου Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας) – Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή, ακαδημαϊκού έτους 2016/2017

Ανακοίνωση αναβολής των Δελτίου Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), λήξης ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015/2016

Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση Data on Refugee and Migrant Children Αθήνα 24-25 Οκτωβρίου 2017

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας εφαρμογής ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τις Στατιστικές Συνδεόμενων Επιχειρήσεων με την Αλλοδαπή του έτους 2015

Η ανακοίνωση του Δελτίου Τύπου " Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση " αναβάλλεται

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δελτίου Τύπου των Τριμηνιαίων Μη-Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Έρευνας Ενοικιαζομένων Δωματίων