programmes-and-reports

Προγράμματα και Εκθέσεις

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.)

Η ΕΛΣΤΑΤ εγκρίνει ανά τριετία, έως το τέλος Μαρτίου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.), ύστερα από γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ).

Το ΕΛΣΠ περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων δράσεων των φορέων του ΕΛΣΣ για διάστημα 3 ετών.

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ

Με βάση το ΕΛ.Σ.Π., κάθε φορέας του ΕΛ.Σ.Σ. καταρτίζει ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασιών. Η ΕΛΣΤΑΤ, πριν από το τέλος Μαΐου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, και μετά από γνώμη της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ., καταρτίζει αντίστοιχο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασιών.

Το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • το σχεδιασμό των στατιστικών εργασιών του επόμενου έτους και τα αρμόδια όργανα για τη διεξαγωγή τους και,
  • το γενικό πλαίσιο, τους σκοπούς, τον τόπο και το χρόνο των πραγματοποιούμενων ερευνών, καθώς και τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τη διεξαγωγή τους.

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης

Πριν από το τέλος Μαΐου κάθε έτους, η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει, επίσης, την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού της Προγράμματος Εργασιών του προηγούμενου έτους. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν στις στατιστικές έρευνες και εργασίες του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών, καθώς και πληροφορίες για τα μείζονα στατιστικά θέματα που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο έτος. Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.

Ετήσια Έκθεση Φόρτου Απόκρισης Ερευνωμένων Στατιστικών Μονάδων

Σε εφαρμογή της αρχής 9 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, καθώς και σχετικής σύστασης της Έκθεσης της Επιθεώρησης Ομοτίμων, η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει και αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο, σε ετήσια βάση, μία Έκθεση για την Αποτίμηση του Φόρτου Απόκρισης των Ερευνώμενων Στατιστικών Μονάδων, ο οποίος προκαλείται από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών. Η έκθεση αυτή παρέχει τη βάση για τον προγραμματισμό από την ΕΛΣΤΑΤ δράσεων για τη μείωση του ανωτέρω φόρτου.