Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οικονομικά χαρακτηριστικά / 2011

Οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Α περιέχουν στοιχεία σε επίπεδο Συνόλου Χώρας και Περιφέρειας,από Β σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου,από Γ για οικισμούς με πληθυσμό 50.000 και άνω.

Publication Documents

Πίνακας

Α01. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και κατάσταση ασχολίας. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α02. Απασχολούμενοι, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (διψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α03. Απασχολούμενοι, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επάγγελμα (τριψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α04. Απασχολούμενοι, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στην εργασία. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α05. Απασχολούμενοι, κατά φύλο, επάγγελμα (μονοψήφιο) και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α06. Απασχολούμενοι, κατά φύλο, θέση στην εργασία και επάγγελμα (τριψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α07. Απασχολούμενοι, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (διψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α08. Απασχολούμενοι, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και επάγγελμα (τριψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α09. Απασχολούμενοι κατά φύλο, θέση στην εργασία και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (διψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α10. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων, φύλο και κατάσταση ασχολίας. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α11. Απασχολούμενοι, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο) και υπηκοότητα. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α12. Απασχολούμενοι, κατά επάγγελμα (μονοψήφιο) και υπηκοότητα. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α13. Απασχολούμενοι, κατά φύλο, θέση στην εργασία και υπηκοότητα. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α14. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση ασχολίας. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α15. Άνεργοι, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (διψήφιο) Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α16. Άνεργοι, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επάγγελμα (τριψήφιο) Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α17. Άνεργοι, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (διψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α18. Άνεργοι, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και επάγγελμα (τριψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α19. Άνεργοι, κατά φύλο, επάγγελμα (μονοψήφιο) και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α20. Άνεργοι, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στην εργασία. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α21. Απασχολούμενοι, κατά φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης και θέση στην εργασία. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α22. Απασχολούμενοι, κατά επάγγελμα (τριψήφιο) και τόπο εργασίας Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α23. Απασχολούμενοι κατά επάγγελμα, ώρες συνήθους απασχόλησης, ώρες απασχόλησης την προηγούμενη εβδομάδα και λόγος σε περίπτωση που εργάστηκε λιγότερες ώρες. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α24. Απασχολούμενοι κατά φύλο, τομέα απασχόλησης (Δημόσιος, Ιδιωτικός) και επίπεδο εκπαίδευσης. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α25. Απασχολούμενοι κατά τομέα απασχόλησης (Δημόσιος, Ιδιωτικός), φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α26. Απασχολούμενοι κατά φύλο και θέση στην εργασία, ώρες συνήθους απασχόλησης, ώρες απασχόλησης την προηγούμενη εβδομάδα και λόγος σε περίπτωση που εργάστηκε λιγότερες ώρες. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Β01. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες ηλικιών και κατάσταση ασχολίας. Περιφερειακές Ενότητες
Β02. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β03. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο). Περιφερειακές Ενότητες
Β04. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο). Δήμοι
Β05. Απασχολούμενοι, κατά φύλο και επάγγελμα (μονοψήφιο). Περιφερειακές Ενότητες
Β06. Απασχολούμενοι, κατά ομάδες ηλικιών και επάγγελμα (μονοψήφιο). Περιφερειακές Ενότητες
Β07. Απασχολούμενοι κατά επάγγελμα (μονοψήφιο). Δήμοι
Β08. Απασχολούμενοι, κατά φύλο και θέση στην εργασία. Περιφερειακές Ενότητες
Β09. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Περιφερειακές Ενότητες
Β10. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Δήμοι
Β11. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων και κατάσταση ασχολίας. Περιφερειακές Ενότητες
Β12. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων. Δήμοι
Β13. Απασχολούμενοι, κατά ομάδες υπηκοοτήτων και επάγγελμα (μονοψήφιο). Περιφερειακές Ενότητες
Β14. Μόνιμος Πληθυσμός, επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση ασχολίας. Περιφερειακές ενότητες
Β15. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Δήμοι
Β16. Άνεργοι κατά επάγγελμα (μονοψήφιο). Περιφερειακές Ενότητες
Β17. Άνεργοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β18. Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας. Περιφερειακές Ενότητες
Β19. Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας. Δήμοι
Β20. Απασχολούμενοι κατά ώρες συνήθους απασχόλησης, ώρες απασχόλησης την προηγούμενη εβδομάδα και λόγος σε περίπτωση που εργάστηκε λιγότερες ώρες. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β21. Απασχολούμενοι κατά τομέα απασχόλησης (Δημόσιος, Ιδιωτικός) και επίπεδο εκπαίδευσης. Περιφερειακές Ενότητες
Β22. Απασχολούμενοι κατά φύλο και τομέα απασχόλησης (Δημόσιος, Ιδιωτικός). Περιφερειακές Ενότητες
Β23. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, άνεργοι. Δήμοι
Γ01. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ02. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο). Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ03. Απασχολούμενοι κατά φύλο και επάγγελμα (μονοψήφιο). Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ04. Απασχολούμενοι κατά φύλο και θέση στην εργασία. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ05. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ06. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων και κατάσταση ασχολίας. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ07. Μόνιμος Πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση ασχολίας. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ08. Άνεργοι κατά επάγγελμα (μονοψήφιο). Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ09. Άνεργοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ10. Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ11. Απασχολούμενοι κατά ώρες συνήθους απασχόλησης, ώρες απασχόλησης την προηγούμενη εβδομάδα και λόγος σε περίπτωση που εργάστηκε λιγότερες ώρες. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ12. Απασχολούμενοι κατά τομέα απασχόλησης (Δημόσιος, Ιδιωτικός) και επίπεδο εκπαίδευσης. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ13. Απασχολούμενοι κατά φύλο και τομέα απασχόλησης (Δημόσιος, Ιδιωτικός). Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Publication Documents