Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Επαγγελματική Εκπαίδευση (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2015

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Έναρξη-Λήξη), 2015

Publication Documents

Πίνακας

IVL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη
14L. Μαθητές Δημ-Ιδι. σχολικών μονάδων που διδάσκονται ξένες γλώσσες (αριθμός) κατά τάξη, φύλο, είδος και τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια, λήξης
10T. Μαθητές που διέκοψαν για οποιοδήποτε λόγο κατά έτος γέννησης, φύλο, τύπο σχολικής μονάδας, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξης
05. Διδακτικό προσωπικό δημοσίων σχολικών μονάδων, με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές, κατά φύλο, τύπος σχολικής μονάδας και περιφέρεια, λήξης
IIL. Διδακτικό προσωπικό κατά τύπο σχολικής μονάδας, εποπτεύουσα αρχή και φορέα, λήξης
IIIL. Εγγεγραμμένοι μαθητές κατά τύπο σχολικής μονάδας, εποπτεύουσα αρχή και φορέα, λήξης
12TL. Μαθητές που αποφοίτησαν κατά τύπο σχολικής μονάδας, ειδικότητα μαθημάτων, περιφέρεια και νομό, λήξης
07TL. Εγγεγραμμένοι μαθητές κατά είδος σχολικής μονάδας, τάξη, φύλο, φορέα, κύκλο, τομέα, ειδικότητα, περιφέρεια και νομό, λήξης
15. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (σύνολο σχολικών μονάδων) Αλλοδαποί μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, υπηκοότητα, είδος σχολικής μονάδας και φύλο - Λήξη
IL. Σχολικές Μονάδες κατά Τύπο, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα – Λήξη
13L. Μαθητές Δημ.-Ιδι. σχολικών μονάδων που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά τάξη, φύλο, είδος και τύπο σχολικής μονάδας και περιφέρεια, λήξης
08TCL. Μαθητές των Ιδιωτικών Ημερήσιων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, και Τάξη – Λήξη
08TBL. Μαθητές των Δημόσιων Εσπερινών Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08TAL. Μαθητές των Δημόσιων Ημερήσιων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08TL. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
06AL. Λοιπό Μη Διδακτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Είδος Σχολικής Μονάδας, Καθεστώς Απασχόλησης, Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
06L. Λοιπό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Κατηγορία, Φύλο, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό- Λήξη
03L. Διδακτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Ιδιότητα, Φύλο, Κλάδο Διδακτικού Προσωπικού, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
02ΒL. Σχολικές Μονάδες εκτός ΥΠΠΕΘ και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια - Λήξη
01L. Σχολικές Μονάδες κατά Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια – Λήξη
16L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και αριθμός μαθητών σε αυτά στη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατά φύλο, έτος γέννησης, περιφέρεια και νομό, λήξης σχολικού έτους
04L. Διδακτικό Προσωπικό των δημοσίων ΕΠΑΛ εποπτείας ΥΠΠΕΘ με πλήρες ωράριο, κατά είδος σχολικής μονάδας, ιδιότητα, κλάδο, φύλο, περιφέρεια και Νομό, Λήξης
11T. Μαθητές σχολικών μονάδων πήραν μέρος στις εξετάσεις, προήχθησαν ή απορρίφθησαν, κατά φύλο, βαθμό προόδου, είδος και τύπο μονάδας, τάξη και περιφέρεια-Λήξη
IV. Αποφοιτήσαντες μαθητές κατά τύπο σχολικής μονάδας, εποπτεύουσα αρχή και φορέα, λήξης
03ΑL. Διδακτικό Προσωπικό στις Σχολικές Μονάδες κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
12AL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές (Σύνολο Σχολικών Μονάδων) κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12A1L. Αποφοιτήσαντες Μαθητές Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό- Λήξη
12A2L. Αποφοιτήσαντες Μαθητές Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης και Φύλο - Λήξη
3BL. Διδακτικό Προσωπικό Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια
3CL. Διδακτικό Προσωπικό Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια
Publication Documents