Διαδικασία Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επισκεφθούν την ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους υπαλλήλους προγραμματισμού των επισκέψεων, στα τηλέφωνα 213 135 2348 και 213 135 2315, και στη συνέχεια να υποβάλλουν το αίτημά τους, συμπληρώνοντας την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία, για τον καλύτερο προγραμματισμό των επισκέψεων, καθώς τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα για τη διαθεσιμότητα της ζητούμενης ημερομηνίας.