Διαδικασία Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επισκεφθούν την ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους υπαλλήλους προγραμματισμού των επισκέψεων, και στη συνέχεια να υποβάλλουν το αίτημά τους, συμπληρώνοντας την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία, για τον καλύτερο προγραμματισμό των επισκέψεων, καθώς τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα για τη διαθεσιμότητα της ζητούμενης ημερομηνίας.

 

Επικοινωνία

 library@statistics.gr

 213 135 2315, 213 135 2348

 08:00 - 14:00

 Υπεύθυνος:
Θεοχάρης Τσίγκας
Προϊστάμενος του Τμήματος Βιβλιοθήκης