Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χανίων στα Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
3 Οκτ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λέσβου στη Μυτιλήνη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
27 Σεπ 2017