ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

 

 Εικόνα υποβληθείσας αίτησης (μόνο για εκτύπωση και εμφάνιση)

 Πίνακες κατάταξης Ιδιωτών Συνεργατών ανά Δήμο, Έρευνα, Μήνα

 Διευκρινήσεις για τους Πίνακες Κατάταξης

 

ΜΗΤΡΩΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών
  • Τηλ: 213 1352182
  • E-mail: synergates@statistics.gr