Ιστορικό
1o Τρίμηνο 2024
4o Τρίμηνο 2023
3o Τρίμηνο 2023
2o Τρίμηνο 2023
1o Τρίμηνο 2023
4o Τρίμηνο 2022
3o Τρίμηνο 2022
2o Τρίμηνο 2022
1o Τρίμηνο 2022
4o Τρίμηνο 2021
3o Τρίμηνο 2021
2o Τρίμηνο 2021
1o Τρίμηνο 2021
4o Τρίμηνο 2020
3o Τρίμηνο 2020
2o Τρίμηνο 2020
1o Τρίμηνο 2020
4o Τρίμηνο 2019
3o Τρίμηνο 2019
2o Τρίμηνο 2019
1o Τρίμηνο 2019
4o Τρίμηνο 2018
3o Τρίμηνο 2018
2o Τρίμηνο 2018
1o Τρίμηνο 2018
4o Τρίμηνο 2017
3o Τρίμηνο 2017
2o Τρίμηνο 2017
1o Τρίμηνο 2017
4o Τρίμηνο 2016
3o Τρίμηνο 2016
2o Τρίμηνο 2016
1o Τρίμηνο 2016
4o Τρίμηνο 2015
3o Τρίμηνο 2015
2o Τρίμηνο 2015
1o Τρίμηνο 2015
4o Τρίμηνο 2014
3o Τρίμηνο 2014
2o Τρίμηνο 2014
1o Τρίμηνο 2014
4o Τρίμηνο 2013
3o Τρίμηνο 2013
2o Τρίμηνο 2013
1o Τρίμηνο 2013
4o Τρίμηνο 2012
3o Τρίμηνο 2012
2o Τρίμηνο 2012
1o Τρίμηνο 2012
4o Τρίμηνο 2011
3o Τρίμηνο 2011
2o Τρίμηνο 2011
1o Τρίμηνο 2011
4o Τρίμηνο 2010
3o Τρίμηνο 2010
2o Τρίμηνο 2010
1o Τρίμηνο 2010
4o Τρίμηνο 2009
3o Τρίμηνο 2009
2o Τρίμηνο 2009
1o Τρίμηνο 2009
4o Τρίμηνο 2008
3o Τρίμηνο 2008
2o Τρίμηνο 2008
1o Τρίμηνο 2008
4o Τρίμηνο 2007
3o Τρίμηνο 2007
2o Τρίμηνο 2007
1o Τρίμηνο 2007
4o Τρίμηνο 2006
3o Τρίμηνο 2006
2o Τρίμηνο 2006
1o Τρίμηνο 2006
4o Τρίμηνο 2005
3o Τρίμηνο 2005
2o Τρίμηνο 2005
1o Τρίμηνο 2005
4o Τρίμηνο 2004
1o Τρίμηνο 2003
4o Τρίμηνο 2001
1o Τρίμηνο 2000
1o Τρίμηνο 1995
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τμήμα Σύνθεσης Εθνικών Λογαριασμών
Προϊστάμενος/η Κατσικά Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352082, 210 4852082
Γραμματεία 213 1352554, 213 1352658
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.katsika@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν / 3o Τρίμηνο 2020

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 3ο Τρίμηνο 2020

Publication Documents
Publication Documents

Χρονοσειρά

01. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Τρέχουσες Τιμές και Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2015 (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
02. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Τρέχουσες Τιμές και Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2015 (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
03. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Τρέχουσες Τιμές (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
04. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2015 (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
05. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Τρέχουσες Τιμές (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
06. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2015 (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
07.Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου, ετήσια ποσοστιαία μεταβολή (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
08. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου, % μεταβολή ως προς το προηγούμενο τρίμηνο (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
09. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου, % μεταβολή ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
10. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση παραγωγής, Τρέχουσες τιμές (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
11. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση παραγωγής, Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2015 (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
12. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση δαπάνης, Τρέχουσες τιμές (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
13. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση δαπάνης, Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2015 (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)
14. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση εισοδήματος (1o Τρίμηνο 1995 - 1o Τρίμηνο 2024)