Ιστορικό
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση
Τμήμα
Προϊστάμενος/η
Τηλέφωνα
Γραμματεία
Φαξ
Διεύθυνση
Email
Publication Description
Επιστροφή

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν / 4o Τρίμηνο 2017

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 4ο Τρίμηνο 2017

Publication Documents
Publication Documents

Χρονοσειρά

01. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Τρέχουσες Τιμές και Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2010 (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
02. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Τρέχουσες Τιμές και Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2010 (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
03. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Τρέχουσες Τιμές (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
04. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2010 (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
05. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Τρέχουσες Τιμές (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
06. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2010 (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
07.Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου, ετήσια ποσοστιαία μεταβολή (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
08. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου, % μεταβολή ως προς το προηγούμενο τρίμηνο (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
09. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Εποχικά διορθωμένα στοιχεία, Αλυσωτοί δείκτες όγκου, % μεταβολή ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
10. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση παραγωγής, Τρέχουσες τιμές (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
11. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση παραγωγής, Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2010 (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
12. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση δαπάνης, Τρέχουσες τιμές (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
13. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση δαπάνης, Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2010 (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)
14. Τριμηνιαίο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Προσέγγιση εισοδήματος (Προσωρινά Στοιχεία) (1o Τρίμηνο 1995 - 4o Τρίμηνο 2019)