Ιστορικό
1o Τρίμηνο 2024
4o Τρίμηνο 2023
3o Τρίμηνο 2023
2o Τρίμηνο 2023
1o Τρίμηνο 2023
4o Τρίμηνο 2022
3o Τρίμηνο 2022
2o Τρίμηνο 2022
1o Τρίμηνο 2022
4o Τρίμηνο 2021
3o Τρίμηνο 2021
2o Τρίμηνο 2021
1o Τρίμηνο 2021
4o Τρίμηνο 2020
3o Τρίμηνο 2020
2o Τρίμηνο 2020
1o Τρίμηνο 2020
4o Τρίμηνο 2019
3o Τρίμηνο 2019
2o Τρίμηνο 2019
1o Τρίμηνο 2019
4o Τρίμηνο 2018
3o Τρίμηνο 2018
2o Τρίμηνο 2018
1o Τρίμηνο 2018
4o Τρίμηνο 2017
3o Τρίμηνο 2017
2o Τρίμηνο 2017
1o Τρίμηνο 2017
4o Τρίμηνο 2016
3o Τρίμηνο 2016
2o Τρίμηνο 2016
1o Τρίμηνο 2016
4o Τρίμηνο 2015
3o Τρίμηνο 2015
2o Τρίμηνο 2015
1o Τρίμηνο 2015
4o Τρίμηνο 2014
3o Τρίμηνο 2014
2o Τρίμηνο 2014
1o Τρίμηνο 2014
4o Τρίμηνο 2013
3o Τρίμηνο 2013
2o Τρίμηνο 2013
1o Τρίμηνο 2013
4o Τρίμηνο 2012
3o Τρίμηνο 2012
2o Τρίμηνο 2012
1o Τρίμηνο 2012
4o Τρίμηνο 2011
3o Τρίμηνο 2011
2o Τρίμηνο 2011
1o Τρίμηνο 2011
4o Τρίμηνο 2010
3o Τρίμηνο 2010
2o Τρίμηνο 2010
1o Τρίμηνο 2010
4o Τρίμηνο 2009
3o Τρίμηνο 2009
2o Τρίμηνο 2009
1o Τρίμηνο 2009
4o Τρίμηνο 2008
3o Τρίμηνο 2008
2o Τρίμηνο 2008
1o Τρίμηνο 2008
4o Τρίμηνο 2007
3o Τρίμηνο 2007
2o Τρίμηνο 2007
1o Τρίμηνο 2007
4o Τρίμηνο 2006
3o Τρίμηνο 2006
2o Τρίμηνο 2006
1o Τρίμηνο 2006
4o Τρίμηνο 2005
3o Τρίμηνο 2005
2o Τρίμηνο 2005
1o Τρίμηνο 2005
4o Τρίμηνο 2004
3o Τρίμηνο 2004
2o Τρίμηνο 2004
1o Τρίμηνο 2004
4o Τρίμηνο 2003
3o Τρίμηνο 2003
2o Τρίμηνο 2003
1o Τρίμηνο 2003
4o Τρίμηνο 2002
3o Τρίμηνο 2002
2o Τρίμηνο 2002
1o Τρίμηνο 2002
4o Τρίμηνο 2001
3o Τρίμηνο 2001
2o Τρίμηνο 2001
1o Τρίμηνο 2001
4o Τρίμηνο 2000
3o Τρίμηνο 2000
2o Τρίμηνο 2000
1o Τρίμηνο 2000
4o Τρίμηνο 1999
3o Τρίμηνο 1999
2o Τρίμηνο 1999
1o Τρίμηνο 1999
4o Τρίμηνο 1998
3o Τρίμηνο 1998
2o Τρίμηνο 1998
1o Τρίμηνο 1998
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εργασίας
Προϊστάμενος/η Λοϊζος Κων/νος
Τηλέφωνα 213 1352927
Γραμματεία 213 1352921, 213 1352927
Φαξ 213 1352948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email k.loizos@statistics.gr, lfs@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Εργατικό Δυναμικό (Τριμηνιαία) / 2o Τρίμηνο 2006

Publication Documents

Πίνακας

01. Πληθυσμός (ομάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
02. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης, ομάδες ηλικιών, φύλο)
03. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
04. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, ομάδες ηλικιών, φύλο)
05. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, θέση στο επάγγελμα, φύλο)
06. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
07. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφιες ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, 1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, φύλο)
08. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, βαθμός απασχόλησης στην κύρια εργασία κατά την εβδομάδα της έρευνας, φύλο)
09. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, μέσος αριθμός ωρών, ομάδες ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης στην κύρια ή μοναδική εργασία, φύλο)
10. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφιες ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, ομάδες ηλικιών, φύλο)
11. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφιες ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, θέση στο επάγγελμα, φύλο)
12. Απασχολούμενοι 15+ (θέση στο επάγγελμα, ομάδες ηλικιών, φύλο)
13. Απασχολούμενοι 15+ (επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στο επάγγελμα, φύλο)
14. Απασχολούμενοι 15+ (θέση στο επάγγελμα, μέσος αριθμός ωρών, ομάδες ωρών εβδομαδιαίας απασχολήσης στην κύρια ή μοναδική εργασία, φύλο)
15. Απασχολούμενοι 15+ (ομάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
16. Απασχολούμενοι 15+ σε περισσότερες από μία εργασίες κατά το χρόνο της έρευνας (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα κύριας εργασίας, φύλο, βαθμός αστικότητας τόπου διαμονής)
17. Απασχολούμενοι 15+ που ζητούν εργασία (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητατης εργασίας που έχουν, φύλο, λόγος που ζητούν εργασία)
18. Απασχολούμενοι 15+ που ζητούν εργασία (ομάδες ηλικιών, φύλο, λόγος που ζητούν εργασία)
19. Απασχολούμενοι 15+ με πλήρη ή μερική απασχόληση (λόγοι που απασχολούνται μερικώς, φύλο, ομάδες ηλικιών)
20. Απασχολούμενοι 15+ με μερική απασχόληση (1ψήφια οικονομική δραστηριότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
21. 'Ανεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, διάρκεια ανεργίας, φύλο)
22. 'Ανεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, φύλο, είδος ενεργειών προς ανεύρεση εργασίας)
23. 'Ανεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης)
24. 'Ανεργοι 15+ που είχαν εργαστεί στο παρελθόν (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, φύλο, ομάδες ηλικιών)
25. 'Ανεργοι 15+ που είχαν εργαστεί στο παρελθόν (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα τελευταίας εργασίας, διάρκεια ανεργίας, φύλο)
26. «Νέοι» άνεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης)
Publication Documents

Χρονοσειρά

01. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης) (Σύνολο Χώρας) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
02Α. Πληθυσμός (φύλο, ηλικία, κατάσταση απασχόλησης) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
02Β. Πληθυσμός (ΥΠΑ μόνιμης κατοικίας, κατάσταση απασχόλησης) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
02Γ. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης, βαθμός αστικότητας τόπου μόνιμης κατοικίας) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
02Δ. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
02Ε. Πληθυσμός της Ελλάδος (σε χιλιάδες) κατά φύλο, υπηκοότητα και κατάσταση απασχόλησης (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
03. Απασχολούμενοι 15+ (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
03Α. Απασχολούμενοι 15+ (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, θέση στο επάγγελμα) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
04. Απασχολούμενοι 15+ (επάγγελμα (1-ψήφια ταξινόμηση) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
05. Απασχολούμενοι 15+ (θέση στο επάγγελμα) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
06. Ανεργοι 15+ (διάρκεια χρόνου ανεργίας) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
07. Απασχολούμενοι 15+ (είδος απασχόλησης (πλήρης-μερική)) (1o Τρίμηνο 2001 - 1o Τρίμηνο 2024)
09. Μέσο ετήσιο ποοστό ανεργίας κατά νομό (1o Τρίμηνο 2004 - 1o Τρίμηνο 2023)