Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2018

Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη), 2018

Publication Documents

Πίνακας

IIIL. Δημοτικά Σχολεία, Δάσκαλοι και Μαθητές κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου και Περιοχή - Λήξη
IIL. Δημοτικά Σχολεία, Δάσκαλοι και Μαθητές κατά Περιοχή και Φορέα - Λήξη
IL. Μαθητές οι οποίοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι, παρακολούθησαν τα μαθήματα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και προήχθησαν κατά Φύλο, Τάξη και Φορέα - Λήξη
01L. Αριθμός Σχολικών Μονάδων κατά Φορέα, Περιφέρεια, Νομό, και Περιοχή - Λήξη
02L. Σχολικές Μονάδες κατά Οργανικό Τύπο, Φορέα, Μέγεθος με Βάση τον Αριθμό των Εγγεγραμμένων Μαθητών και Περιφέρεια - Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
05L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Περιφέρεια, Νομό και Περιοχή – Λήξη
06L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Σχολείων με Πλήρες Ωράριο κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
07L. Δάσκαλοι των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
11L. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα, Περιφέρεια, Νομό και Περιοχή – Λήξη
12L. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Φύλο, Τάξη, Έτος Γέννησης, Φορέα και Περιφέρεια - Λήξη
13L. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
14L. Μαθητές Δημοτικών που διέκοψαν την φοίτηση τους αδικαιολόγητα κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
15L. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση τους αδικαιολόγητα κατά Τάξη, Έτος Γέννησης, Φύλο, Φορέα και Περιφέρεια - Λήξη
16L. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για δυο ή περισσότερες φορές στην ίδια τάξη κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
17L. Μαθητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα μέχρι το τέλος του σχολικού Έτους προήχθησαν ή επαναλαμβάνουν την τάξη κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
18L. Μαθητές που διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Φορέα, Τάξη, Ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
20L. Αριθμός Ειδικών Τάξεων που λειτούργησαν στα Δημόσια Δημοτικά και Αριθμός Μαθητών που παρακολούθησαν μαθήματα σε αυτά κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
21L. Αλλοδαποί Μαθητές κατά Περιφέρεια, Νομό, Φορέα και φύλο - Λήξη
09L. Διδακτικό Προσωπικό με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό – Λήξη
Publication Documents