Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014

Publication Documents

Πίνακας

17L. Μαθητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, προήχθησαν ή επαναλαμβάνουν την τάξη κατά φύλο, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξη
01L. Αριθμός Σχολικών Μονάδων κατά Περιφέρεια, Νομό και Περιοχή – Λήξη
02L. Σχολικές Μονάδες κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Μέγεθος με βάση τον Αριθμό των Εγγεγραμμένων Μαθητών και Περιφέρεια – Λήξη
04AL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ειδικότητα, Ιδιότητα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
05L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Περιφέρεια, Νομό και Περιοχή – Λήξη
06L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Σχολείων με Πλήρες Ωράριο κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
07L. Δάσκαλοι των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
11L. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Περιφέρεια, Νομό και Περιοχή – Λήξη
12L. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Φύλο, Τάξη, Έτος Γέννησης και Περιφέρεια – Λήξη
13L. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Τάξη, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
14L. Μαθητές που Διέκοψαν τη Φοίτησή τους Αδικαιολόγητα κατά Τάξη, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
15L. Μαθητές που Διέκοψαν τη Φοίτησή τους Αδικαιολόγητα κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τάξη και Περιφέρεια – Λήξη
18L. Μαθητές που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Τάξη, Ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
IIIL. Σχολεία, Δάσκαλοι και Μαθητές κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου και Περιοχή – Λήξη
IIL. Σχολεία, Δάσκαλοι και Μαθητές κατά Περιοχή – Λήξη
IL. Μαθητές οι οποίοι Παρέμειναν Εγγεγραμμένοι, Παρακολούθησαν τα Μαθήματα μέχρι το Τέλος του Σχολικού Έτους και Προήχθησαν κατά Φύλο και Τάξη – Λήξη
20L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και αριθμός μαθητών σε αυτά στα Δημόσια Δημοτικά, κατά φύλο, έτος γέννησης, Περιφέρεια και Νομό-Λήξη
19L. Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά φύλο, τάξη, αριθμό ξένων γλωσσών, Περιφέρεια και Νομό-Λήξη
21L. Αλλοδαποί μαθητές κατά φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
02. Μαθητές εγγεγραμμένοι στα Δημοτικά σχολεία κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ., Νομό και Φορέα - Έναρξη
01. Σχολικές Μονάδες (Δημοτικά), Διδακτικό και Βοηθητικό Προσωπικό κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα - Έναρξη
02B. Μαθητές εγγεγραμμένοι στα Ιδιωτικά Δημοτικά κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τάξη, ΥΠΑ και Νομό - Έναρξη
02A. Μαθητές εγγεγραμμένοι στα Δημόσια Δημοτικά κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα - Έναρξη
16L. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για δυο ή περισσότερες φορές στην ίδια τάξη κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Publication Documents