Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2005

Publication Documents

Πίνακας

01. Αριθμός Σχολικών Μονάδων κατά Φορέα, ΥΠΑ, Νομό, και Περιοχή - Λήξη
01. Σχολικές Μονάδες (Δημοτικά), Διδακτικό και Βοηθητικό Προσωπικό κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα - Έναρξη
02. Μαθητές εγγεγραμμένοι στα Δημοτικά σχολεία κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ., Νομό και Φορέα - Έναρξη
02. Σχολείου Μονάδες κατά Οργανικό Τύπο, Φορέα, Μέγεθος με Βάση τον Αριθμό των Εγγεγραμμένων Μαθητών και ΥΠΑ - Λήξη
02A. Μαθητές εγγεγραμμένοι στα Δημόσια Δημοτικά κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα - Έναρξη
02B. Μαθητές εγγεγραμμένοι στα Ιδιωτικά Δημοτικά κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τάξη, ΥΠΑ και Νομό - Έναρξη
03. Σχολικές Μονάδες, Γενικά Χαρακτηριστικά Αυτών κατά Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
04. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
05. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Φορέα, ΥΠΑ, Νομό και Περιοχή - Λήξη
06. Διδακτικό Προσωπικό των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων με Πλήρες Ωράριο κατά Φύλο, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
07. Δάσκαλοι των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
08. Διδακτικό Προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
09. Διδακτικό Προσωπικό με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10. Λοιπό προσωπικό (βοηθητικό) κατά φύλο, φορέα, ΥΠΑ και νομό Στοιχειά Λήξεως Σχολικού έτους - Λήξη
11. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα, ΥΠΑ, Νομό και Περιοχή - Λήξη
12. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα και ΥΠΑ - Λήξη
13. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
14. Μαθητές Δημοτικών που διέκοψαν την φοίτηση τους αδικαιολόγητα κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
15. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση τους αδικαιολόγητα κατά Τάξη, ΄Έτος Γέννησης, Φύλο, Φορέα και ΥΠΑ - Λήξη
16. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για δυο ή περισσότερες φορές στην ίδια τάξη κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
17. Μαθητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα μέχρι το τέλος του σχολικού Έτους προήχθησαν ή επαναλαμβάνουν την τάξη κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
18. Μαθητές που διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Φορέα, Ξένη Γλώσσα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
19. Μαθητές που διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
20. Αριθμός Ειδικών Τάξεων που λειτούργησαν στα Δημόσια Δημοτικά και Αριθμός Μαθητών που παρακολούθησαν μαθήματα σε αυτά κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
I. Μαθητές οι οποίοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι, παρακολούθησαν τα μαθήματα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και προήχθησαν κατά Φύλο, Τάξη και Φορέα - Λήξη
II. Δημοτικά Σχολεία, Δάσκαλοι και Μαθητές κατά Περιοχή και Φορέα - Λήξη
III. Δημοτικά Σχολεία, Δάσκαλοι και Μαθητές κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου και Περιοχή - Λήξη