Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2015

Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη), 2015

Publication Documents

Πίνακας

01L. Αριθμός Σχολικών Μονάδων κατά Περιφέρεια και Περιοχή – Λήξη
IIL. Σχολεία, δάσκαλοι και μαθητές κατά περιοχή – Λήξη
IL. Μαθητές οι οποίοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι, παρακολούθησαν τα μαθήματα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και προήχθησαν κατά φύλο και τάξη – Λήξη
18L. Μαθητές που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Τάξη, Ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
16L. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για δύο ή περισσότερες φορές στην ίδια τάξη κατά φύλο, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξη
10L. Λοιπό μη διδακτικό προσωπικό κατά φύλο, περιφέρεια και νομό, λήξη
02L. Σχολικές Μονάδες κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Μέγεθος με βάση τον Αριθμό των Εγγεγραμμένων Μαθητών και Περιφέρεια – Λήξη
04AL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ειδικότητα, Ιδιότητα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
05L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Περιφέρεια, Νομό και Περιοχή – Λήξη
06L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Σχολείων με Πλήρες Ωράριο κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
07L. Δάσκαλοι των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
11L. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Περιφέρεια, Νομό και Περιοχή – Λήξη
12L. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Φύλο, Τάξη, Έτος Γέννησης και Περιφέρεια – Λήξη
13L. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Τάξη, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
14L. Μαθητές που Διέκοψαν τη Φοίτησή τους Αδικαιολόγητα κατά Τάξη, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
15L. Μαθητές που Διέκοψαν τη Φοίτησή τους Αδικαιολόγητα κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τάξη και Περιφέρεια – Λήξη
20L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και αριθμός μαθητών σε αυτά στα Δημόσια Δημοτικά, κατά φύλο, έτος γέννησης, Περιφέρεια και Νομό-Λήξη
IIIL. Σχολεία, Δάσκαλοι και Μαθητές κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου και Περιοχή – Λήξη
17. Μαθητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα μέχρι το τέλος του σχολικού Έτους προήχθησαν ή επαναλαμβάνουν την τάξη κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
19L. Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά φύλο, τάξη, αριθμό ξένων γλωσσών, περιφέρεια και νομό-Λήξη
21L. Αλλοδαποί Μαθητές κατά Περιφέρεια, Νομό, Φορέα και φύλο - Λήξη
09L. Διδακτικό Προσωπικό με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό – Λήξη
Publication Documents