Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2021

Δημοτικά (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη), 2021

Publication Documents

Πίνακας

01L. Αριθμός Σχολικών Μονάδων κατά Φορέα, Περιφέρεια, Νομό, και Περιοχή - Λήξη
02L. Σχολικές Μονάδες κατά Οργανικό Τύπο, Φορέα, Μέγεθος με Βάση τον Αριθμό των Εγγεγραμμένων Μαθητών και Περιφέρεια - Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
06L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Σχολείων με Πλήρες Ωράριο κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
07L. Δάσκαλοι των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
11L. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Φορέα, Περιφέρεια, Νομό και Περιοχή – Λήξη
12L. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Φύλο, Τάξη, Έτος Γέννησης, Φορέα και Περιφέρεια - Λήξη
13L. Μαθητές που παρέμειναν εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη του σχολικού Έτους κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
14L. Μαθητές Δημοτικών που διέκοψαν την φοίτηση τους αδικαιολόγητα κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
Publication Documents