Μεθοδολογία

Μεθοδολογικά Στοιχεία

Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Δεικτών Λιανικών Τιμών
Προϊστάμενος/η Γλένης Μιχαήλ
Τηλέφωνα 213 1352128, 210 4852128
Γραμματεία 213 1352722
Φαξ 213 1352724
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email m.glenis@statistics.gr