8. Αποδέκτες των δεδομένων σας και Διαβιβάσεις

8. Αποδέκτες των δεδομένων σας και Διαβιβάσεις

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΕΛΣΤΑΤ και των επεξεργασιών τις οποίες είναι υπεύθυνη, δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Στα πλαίσια κάποιων συγκεκριμένων επεξεργασιών (όπως για παράδειγμα, πληρωμή συνεργατών, ολοκλήρωση σύμβασης, κοκ) τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, όπως είναι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για θέματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (Α.Α.Δ.Ε., Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ε.Φ.Κ.Α., σύστημα Διαύγεια, Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύστημα taxis κ.α.). Αυτό συμβαίνει αποκλειστικά και μόνο όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, τη σύμβαση ή άλλη βάση νόμιμης επεξεργασίας. Επίσης, κάποια από τα δεδομένα σας κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα μας μέσω π.χ. της ανάρτησης των αποφάσεων ορισμού ιδιωτών συνεργατών, του πίνακα κατάταξης υποψηφίων κλπ.

Σε περιπτώσεις όπου για κάποια επεξεργασία χρησιμοποιούνται εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και οι οποίοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτοί δεσμεύονται για την προστασία των δεδομένων σας μέσω των απαραίτητων συμβάσεων και συμφωνιών επεξεργασία δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας εξακολουθούν να βρίσκονται αποθηκευμένα σε εξυπηρετητές της ΕΛΣΤΑΤ και τηρούνται με ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι κανείς τρίτος δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν του έχει δωθεί ρητή εντολή να το κάνουν.

Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ δεσμεύεται, από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σχετικά με την τήρηση του στατιστικού απορρήτου.