Στον κόσμο
world-statistics-day

20 Οκτωβρίου 2015 - Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής

StatisticsWorldDay

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Στατιστικής ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για πρώτη φορά το έτος 2010, και από τότε, η Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής εορτάζεται κάθε πέντε χρόνια στις 20 Οκτωβρίου, με σκοπό να αναγνωριστεί η σημασία των στατιστικών στην οικοδόμηση και λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών.

Η ημέρα είναι σημαντική για την παγκόσμια στατιστική κοινότητα, αλλά και για τους απλούς χρήστες που αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο των στατιστικών δεδομένων στην οικονομία, την κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία.

Ανακοίνωση ΕΛΣΤΑΤ για την Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής

Διαγωνισμός για νέους στατιστικούς - Διεθνής Ένωση για τις Επίσημες Στατιστικές (IAOS)

Περισσότερες πληροφορίες στο www.worldstatisticsday.org

Οι επίσημες στατιστικές βοηθούν τους κυβερνώντες στη χάραξη ορθών και καλά τεκμηριωμένων πολιτικών με στόχο τη διαρκή οικονομική ανάπτυξη των χωρών τους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Βοηθούν, επίσης, τους απλούς χρήστες στατιστικών στη λήψη ορθών αποφάσεων και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων στις καθημερινές τους εργασίες.