Στον κόσμο
emos-univerities

Ελληνικά Πανεπιστήμια με πιστοποίηση EMOS

 

Τμήμα: Μαθηματικών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Μαθηματικά - Στατιστική και Μοντελοποίηση