Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή Έρευνες

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Νοέμβριος 2022

Ανακοίνωση - Παράταση προθεσμίας δηλώσεων Intrastat Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση νέων ημερομηνιών δημοσίευσης μηνιαίων αποτελεσμάτων για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2023

Ημερομηνίες ανακοίνωσης Εβδομαδιαίων Στοιχείων Θανάτων

Κατώφλια INTRASTAT 2023

Ανακοίνωση για τη συνέχιση δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για το Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας και Ελλάδας-Ουκρανίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ - ΕΔΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας.