Εκδότης Αντικειμένων

Αναβολή Ανακοινώσεων ερευνών Οικονομικών Εκπαίδευσης και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Αναβολή ανακοίνωσης έρευνας 2022-2023 Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή Έρευνες

Αναβολή Ανακοίνωσης Ερευνών Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αντικατάσταση Ανακοίνωσης «Φυσική Κίνηση Πληθυσμού έτους 2022»

Αναβολή ανακοίνωσης των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Δημοσιονομικά Στοιχεία (2η κοινοποίηση)

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ

Αναβολή Ανακοίνωσης Ερευνας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης