Εκδότης Αντικειμένων

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ

Ανακοίνωση έκτακτου Δελτίου Τύπου για εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, για τις πρώτες 49 εβδομάδες του 2020

Ανακοίνωση μη δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους Σεπτέμβριος 2020

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης έτους 2015

INTRASTAT 2021 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ενημερώνει τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων Intrastat

Έβδομη Ετήσια Έκθεση 2020 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής

Αναβολή Ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας) λήξης ακαδημαϊκού έτους 2018/2019

Ανακοίνωση μη δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση για τη νέα στατιστική δημοσίευση της ΕΛΣΤΑΤ