Στον κόσμο
emos-2021-results

Αποτελέσματα υποβολής αιτήσεων 2021/ Πληροφορίες για τη λήψη της πιστοποίησης EMOS, του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική», του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

Στις 25 Μαΐου 2022, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC), ενέκρινε ομόφωνα τον προτεινόμενο κατάλογο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τα οποία αξιολογήθηκαν από το Συμβούλιο του Δικτύου EMOS και ως εκ τούτου έλαβαν την πιστοποίηση EMOS.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΟΠΑ) είναι το δεύτερο ελληνικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που καταφέρνει να εισέλθει στην επίλεκτη πανευρωπαϊκώς ομάδα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με την υψηλού κύρους πιστοποίηση της Eurostat "EMOS” (European Master in Official Statistics).

Η πιστοποίηση του Προγράμματος με ετικέτα EMOS θα ισχύει για πέντε (5) έτη, από την άνοιξη του 2022 μέχρι και το τέλος άνοιξης το 2027 (Ακαδημαϊκό έτος) και είναι αναγνωρισμένη από όλες τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Υπηρεσίες, τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών και από πολλούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς.

Για τη λήψη της πιστοποίησης EMOS, οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική», του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α., οφείλουν:

Α. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ΟΛΑ τα μαθήματα του επόμενου καταλόγου:

Πρώτο Εξάμηνο:

 • Εφαρμοσμένες Πιθανότητες - Εκτιμητική (5 ECTS)
 • Έλεγχοι Υποθέσεων -Γραμμικά Μοντέλα (5 ECTS)
 • Στατιστικές Εφαρμογές με R (5 ECTS)

Δεύτερο Εξάμηνο:

 • Δημογραφία (5 ECTS)
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (5 ECTS)
 • Χρονολογικές σειρές και Προβλέψεις με R (5 ECTS)

Τρίτο Εξάμηνο:

 • Υπολογιστική Στατιστική με R (5 ECTS)
 • Στατιστική Μάθηση (5 ECTS)
 • Δειγματοληψία (5 ECTS)

Τέταρτο Εξάμηνο:

 • Στατιστική Μεγάλων Διαστάσεων (5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Επίσημων Στατιστικών και Αριθμοδείκτες (5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα σε Επίσημες Στατιστικές: Εθνικοί Λογαριασμοί, Ανάλυση Δειγματοληπτικών Δεδομένων (5 ECTS)

Β. Να έχουν κάνει πρακτική άσκηση στην ΕΛΣΤΑΤ για 6 εβδομάδες.

Γ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία να έχει γίνει στο ευρύ πεδίο των Επίσημων Στατιστικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ειδίκευση: https://aueb-analytics.wixsite.com/dd-aueb-stats/emos