Βιβλιοθήκη
library

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ιδρύθηκε το 1953 και αποτελεί Τμήμα της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Λειτουργεί ως ειδική οικονομική - στατιστική βιβλιοθήκη και σκοπός της είναι η διαχείριση και η διατήρηση όλων των εκδόσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και η πληροφόρηση σε θέματα στατιστικής, οικονομίας, διοίκησης και, γενικότερα, σε θέματα που αφορούν στις θετικές και κοινωνικές επιστήμες.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης για τους χρήστες στο χώρο του αναγνωστηρίου και δεν είναι δανειστική.

Η συλλογή της αριθμεί 70.000 τόμους, περίπου, μονογραφιών και περιοδικών εκδόσεων και εμπλουτίζεται συνεχώς. Κάθε έτος εκδίδεται Ενημερωτικό Δελτίο με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα. Το σημαντικότερο τμήμα της συλλογής αποτελείται από τις εκδόσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), των στατιστικών υπηρεσιών άλλων χωρών, καθώς, επίσης, και τις εκδόσεις διεθνών οργανισμών όπως: Eurostat, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ), Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κλπ.

 

Διαθέτει, επίσης, ηλεκτρονικό κατάλογο για την αναζήτηση του υλικού της κατά συγγραφέα, τίτλο, θέμα κλπ. Για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών της χρησιμοποιείται το ειδικό λογισμικό Advance.

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί και το «Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων στην Ελλάδα» (ESDS), το οποίο προσφέρει ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα στοιχείων και εκδόσεων, μεθοδολογικές πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, καθώς και καθοδήγηση στους χρήστες για τον τόπο και τον τρόπο αναζήτησης των ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων και εκδόσεων της Eurostat, που παρέχονται, δωρεάν, μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης της.

Στη διάθεση των χρηστών υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, καθώς και φωτοτυπικά μηχανήματα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  • Πειραιώς 46 και Επονιτών
  • 185 10 Πειραιάς
  • 1ος όροφος, γραφείο 106
  • Τηλ: 213 1352313-5, 213 1352347-9
  • Fax: 213 1352819
  • E-mail:library@statistics.gr, info@statistics.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:

  • Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη 09:00-13:00 Δευτέρα- Παρασκευή
  • Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου 08:00-14:00 Δευτέρα-Παρασκευή