Στον κόσμο
international_cooperations

Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

 

Η ΕΛΣΤΑΤ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Εθνική Στατιστική Υπηρεσία συνεργάζεται, πέραν του ΕΣΣ, με διεθνείς Οργανισμούς, ως ακολούθως:

  • Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ),
  • Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE),
  • Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),
  • Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ),
  • Διεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο (ISI),
  • Διεθνής Ένωση για τις Επίσημες Στατιστικές (IAOS),
  • Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO),
  • Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO),
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κ.ά.