other anonymized

Χορήγηση λοιπών ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών

Σε ποιους μπορούν να χορηγηθούν

Η ΕΛΣΤΑΤ χορηγεί σε χρήστες ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα και άλλων στατιστικών ερευνών της, πέραν των ερευνών των οποίων τα μικροδεδομένα έχουν ανωνυμοποιηθεί με τα προκαθορισμένα κριτήρια.

Υποβολή αίτησης για χορήγηση των ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης πρέπει να υποβάλει επισήμως αίτηση στο Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.statistics.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο (link):

Αίτημα παροχής στατιστικών στοιχείων

Στην αίτηση ο χρήστης/ερευνητής/ερευνητικός φορέας συμπληρώνει τα στοιχεία ταυτότητάς του (επωνυμία/ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τη στατιστική έρευνα στην οποία αφορούν τα ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα που επιθυμεί να του χορηγηθούν και την περίοδο αναφοράς τους.

Το αίτημα του χρήστη υποβάλλεται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, με εισήγηση της Διεύθυνσης της ΕΛΣΤΑΤ που παράγει τα σχετικά δεδομένα. Ο Πρόεδρος δύναται να ζητήσει τη σύγκληση της Επιτροπής Στατιστικού Απορρήτου της ΕΛΣΤΑΤ, για την εξέταση του αιτήματος και την υποβολή σε αυτόν εισήγησης περί της μορφής και των προϋποθέσεων παροχής των αιτούμενων στοιχείων. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης και εάν η ικανοποίηση του αιτήματος απαιτεί ειδική επεξεργασία δεδομένων που συνεπάγεται την απασχόληση προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ για ορισμένο χρόνο, η Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τις λοιπές εμπλεκόμενες στην ανωτέρω επεξεργασία Διευθύνσεις της ΕΛΣΤΑΤ, προβαίνει σε μια εκτίμηση του κόστους λόγω αυτής της απασχόλησης του προσωπικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ αποφασίζει για την ικανοποίηση και υπό ποιες προϋποθέσεις του αιτήματος.

Η απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ γνωστοποιείται στον χρήστη από το Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης. Εάν ο Πρόεδρος εγκρίνει τη χορήγηση των ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων, το Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης διαβιβάζει τα στοιχεία στον χρήστη μόλις ετοιμασθούν τα σχετικά αρχεία από την αρμόδια για την παραγωγή των στοιχείων Διεύθυνση. Στην περίπτωση που υπάρχει κόστος για την παραγωγή των στοιχείων, η διαβίβασή τους γίνεται μετά την καταβολή του αντιτίμου από τον χρήστη.