statistics_cert

Πιστοποίηση στατιστικών

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει, σύμφωνα με το Στατιστικό Νόμο 3832/2010 όπως ισχύει, την αρμοδιότητα να πιστοποιεί ως «επίσημες» τις στατιστικές που παράγονται από τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ.

Η πιστοποίηση των στατιστικών είναι η έγκριση που παρέχεται από την ΕΛΣΤΑΤ ότι οι παραγόμενες στατιστικές από ένα φορέα του ΕΛΣΣ θα χρησιμοποιηθούν ως επίσημες στατιστικές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.

Το βασικό έντυπο που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ είναι η «Παρουσίαση των αρχών και διαδικασιών για την Πιστοποίηση των στατιστικών του ΕΛΣΣ» . Το ανωτέρω έντυπο καλύπτει:

  • Το σκοπό της αποστολής της ΕΛΣΤΑΤ για την πιστοποίηση των στατιστικών.
  • Τις αρχές που υιοθετεί η ΕΛΣΤΑΤ κατά την πιστοποίηση των επίσημων στατιστικών.
  • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης.
  • Τις απαιτήσεις για την κατάρτιση Εκθέσεων Ποιότητας για κάθε στατιστική διαδικασία παραγωγής επίσημων στατιστικών.
  • Τη γραπτή τεκμηρίωση για την πιστοποίηση που θα παρέχεται κατά την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης.

Οι φορείς του ΕΛΣΣ, σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται να εφαρμόζουν τον ΚΟΠ κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των στατιστικών. Σκοπός του Οδηγού προς τους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές είναι να βοηθήσει τους φορείς του ΕΛΣΣ στην κατανόηση και τήρηση του ΚΟΠ.