Έρευνα ικανοποίησης χρηστών
user-satisfaction-survey

H Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών διεξάγεται από την ΕΛΣΤΑΤ, σε καθημερινή βάση, με τη μορφή ενός ερωτηματολογίου το οποίο οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν, προαιρετικά, κάθε φορά που ζητούν και παίρνουν στοιχεία από την Υπηρεσία. To Τμήμα Στατιστικής Πληροφόρησης και το Τμήμα της Βιβλιοθήκης, αντλώντας πληροφορίες από την έρευνα ικανοποίησης των χρηστών, καταρτίζουν ετήσια έκθεση που περιέχει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών, το επίπεδο ανταπόκρισης στα αιτήματα των χρηστών, το είδος των ζητούμενων δεδομένων , καθώς και τον τρόπο διάχυσης της στατιστικής πληροφορίας.

Αποτελέσματα 'Eρευνας Ικανοποίησης Xρηστών

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2022

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2021

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2020

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2019

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2018

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2017

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2016

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2015

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2014

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2013

Αποτελέσματα 'Eρευνας 2011-2012