Πιστοποίηση στατιστικών του ΕΛΣΣ
announcements

Ακολουθεί λίστα με ανακοινώσεις που αφορούν στις πιστοποιήσεις:

Ανακοίνωση για τον κατάλογο στατιστικών ΕΛΣΣ

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για πιστοποίηση στατιστικών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Καταλόγου των Προγραμματιζόμενων Πιστοποιήσεων Στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ 2016

Ανακοίνωση Καταλόγου

Ανακοίνωση για πιστοποίηση στατιστικών Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανακοίνωση

Έκθεση Πιστοποίησης στατιστικών Υπουργείου Οικονομικών

Έκθεση

Συμπεράσματα από την πιλοτική άσκηση πιστοποίησης στατιστικών του Υπουργείου Οικονομικών

Συμπεράσματα

Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών του Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τους εποπτευόμενους φορείς του

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους εποπτευόμενους φορείς του

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους φορείς του

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Επικαιροποίησης Καταλόγου των προγραμμιζόμενων πιστοποιήσεων στατιστικών των εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ 2015

Ανακοίνωση Επικαιροποίησης Καταλόγου

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Καταλόγου των Προγραμματιζόμενων Πιστοποιήσεων Στατιστικών των Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ 2015

Ανακοίνωση