5. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

5. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα δεδομένα σας τα συλλέγουμε άμεσα από εσάς, με διάφορους τρόπους, αναλόγως της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται. Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες επεξεργασίες για τις οποίες τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε εμάς από τρίτους. Για τις περιπτώσεις αυτές τηρούνται πάντα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την ασφάλεια τόσο της διαβίβασης, όσο και της επεξεργασίας.