2. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

2. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι η Αναστασία Σταματούδη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ ή/και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@statistics.gr ή τηλεφωνικώς στο 2131352607 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων