4. Νομική βάση για την επεξεργασία

4. Νομική βάση για την επεξεργασία

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΛΣΤΑΤ ποικίλει και εξαρτάται κάθε φορά από το είδος και το σκοπό της επεξεργασίας.

Εν γένει, η νομιμότητα της επεξεργασίας (βάσει του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ) βασίζεται είτε στην υποχρέωση συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ (παρ.1, στ.(γ)), είτε στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση δημόσιας εξουσίας (παρ.1, στ.(ε)). Σε κάποιες περιπτώσεις, η νομική βάση αφορά στην εκτέλεση σύμβασης (παρ.1, στ.(β)), ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις στηρίζεται στη συγκατάθεση (παρ.1, στ.(α)). Ειδικότερα για το τελευταίο, αυτό εφαρμόζεται π.χ. στις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν μελλοντική επικοινωνία μαζί σας με στόχο την ενημέρωσή σας για σχεδιαζόμενες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ και έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Εξειδικευμένες πληροφορίες για την ισχύουσα νομική βάση ανά περίπτωση θα λαμβάνετε πάντα στα πλαίσια της ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύει κάθε επεξεργασία.