3. Σκοπός της επεξεργασίας

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια διαφόρων επεξεργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών
  • Εγγραφή στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ και διαχείριση της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας με την ΕΛΣΤΑΤ μέσω αυτού
  • Στοιχεία συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ
  • Διαχείριση συμβάσεων και διενέργεια διαγωνισμών (προσυμβατικά στάδια)
  • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη συμμετοχή σας σε Συνέδρια και λοιπές δράσεις που διοργανώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ
  • Στοιχεία χρηστών των στατιστικών προϊόντων της ΕΛΣΤΑΤ
  • Στοιχεία αιτούντων εξειδικευμένων στατιστικών προϊόντων

Σε καμία περίπτωση η ΕΛΣΤΑΤ δεν διενεργεί επεξεργασίες που περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ. Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ δεν επεξεργάζεται ποτέ προσωπικά δεδομένα για σκοπό άλλο από εκείνον που τα έχει συλλέξει.

Η ανωτέρω λίστα είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το συνολικό φάσμα των επεξεργασιών της ΕΛΣΤΑΤ και των προσωπικών δεδομένων που αυτή συλλέγει και επεξεργάζεται.

Εξειδικευμένες πληροφορίες για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας θα λαμβάνετε πάντα στα πλαίσια της ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύει κάθε επεξεργασία.