1. Γενικές πληροφορίες

Γενική ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την ΕΛΣΤΑΤ

Γενικές πληροφορίες

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΛΣΤΑΤ και για τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει γενικής φύσεως πληροφορίες που σας αφορούν όλους και δεν καλύπτει θέματα τα οποία εξαρτώνται κάθε φορά από τη φύση και το σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας. Εξειδικευμένες πληροφορίες για τα διάφορα είδη επεξεργασιών συνοδεύουν την κάθε συγκεκριμένη επεξεργασία, κατά περίπτωση, και δεν διατίθενται στην παρούσα ενημέρωση.