Buildings-Census_2020_info

Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Η Απογραφή Κτιρίων προηγείται πάντα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας και συγκεκριμένα για την καταγραφή του αριθμού των κτιρίων και τη συλλογή στοιχείων για τη σύνθεσή τους από πλευράς ορόφων, καθώς και για διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους (υλικά κατασκευής, χρήση, περίοδος κατασκευής κ.λπ.). Από την Απογραφή αυτή προκύπτουν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις διοικητικές διαιρέσεις της Χώρας. Επιπρόσθετα, η Απογραφή Κτιρίων αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιών-νοικοκυριών της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών. Το νομικό πλαίσιο των Γενικών Απογραφών είναι ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021).

 

Μεθοδολογία διενέργειας της Απογραφής

Η Απογραφή Κτιρίων διενεργείται το χρονικό διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2021 και προηγείται της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών. Η περίοδος συλλογής των στοιχείων δύναται να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αφής (tablet), ώστε να συλλεχθούν και οι απαραίτητες πληροφορίες για το γεωχωρικό εντοπισμό των κτιρίων (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1799 της Επιτροπής που απαιτεί την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών γεωκωδικοποιημένων σε κάνναβο 1 km2).

 

Ασφάλεια δεδομένων

Τα στοιχεία της Απογραφής Κτιρίων καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.