Μεθοδολογία

Μεθοδολογικά Στοιχεία

Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Προϊστάμενος/η Γιασαφάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352136, 210 4852136
Γραμματεία 213 1352762, 213 1352807
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.giasafakis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Εργατικά Ατυχήματα / 2008

Publication Documents
Publication Documents

Χρονοσειρά

Εργατικά ατυχήματα , ανάλογα με το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε και ποσοστιαία κατανομή τους (2005 - 2019)
Εργατικά ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών και ποσοστιαία κατανομή τους (2005 - 2019)
Εργατικά ατυχήματα , ανάλογα με το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε και ποσοστιαία κατανομή τους (2003 - 2014)
Εργατικά ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών και ποσοστιαία κατανομή τους (2003 - 2014)
Εργατικά ατυχήματα , κατά είδος τραυματισμού και ποσοστιαία κατανομή τους. (2003 - 2013)
Εργατικά ατυχήματα , ανάλογα με το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε και ποσοστιαία κατανομή τους. (2000 - 2011)
Εργατικά ατυχήματα , κατά είδος τραυματισμού και ποσοστιαία κατανομή τους. (2000 - 2011)
Εργατικά ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών και ποσοστιαία κατανομή τους (2000 - 2011)
Εργατικά ατυχήματα , ανάλογα με το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε και ποσοστιαία κατανομή τους. (1999 - 2009)
Εργατικά ατυχήματα , κατά είδος τραυματισμού και ποσοστιαία κατανομή τους. (1999 - 2009)
Εργατικά ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών και ποσοστιαία κατανομή τους (1999 - 2009)
Εργατικά ατυχήματα , ανάλογα με το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε και ποσοστιαία κατανομή τους. (1998 - 2008)
Εργατικά ατυχήματα , κατά είδος τραυματισμού και ποσοστιαία κατανομή τους. (1998 - 2008)
Εργατικά ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών και ποσοστιαία κατανομή τους (1998 - 2008)