Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Προϊστάμενος/η Γιασαφάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352136, 210 4852136
Γραμματεία 213 1352762, 213 1352807
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.giasafakis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Εργατικά Ατυχήματα / 2021

Εργατικά Ατυχήματα, 2021

Publication Documents

Πίνακας

Εργατικά ατυχήματα , θανατηφόρα ή μη, κατά θέση εργασίας και φύλο
Εργατικά ατυχήματα, θανατηφόρα ή μη, κατά υλικό παράγοντα επαφής – τρόπο τραυματισμού και φύλο
Εργατικά ατυχήματα, θανατηφόρα ή μη, κατά επαφή – τρόπο τραυματισμού και φύλο
Εργατικά ατυχήματα κατά επάγγελμα του παθόντος και χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως τροχαίου ή μη τροχαίου
Εργατικά ατυχήματα κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής μονάδας του εργοδότη και χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως τροχαίου ή μη τροχαίου
Εργατικά ατυχήματα κατά επάγγελμα του παθόντος και περιφέρειας που συνέβη το ατύχημα
Εργατικά ατυχήματα κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής μονάδας του εργοδότη και περιφέρειας που συνέβη το ατύχημα
Εργατικά ατυχήματα , ανάλογα με το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε και ποσοστιαία κατανομή τους
Εργατικά ατυχήματα , κατά είδος τραυματισμού και ποσοστιαία κατανομή τους
Εργατικά ατυχήματα κατά ομάδες ηλικιών και ποσοστιαία κατανομή τους