Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Επαγγελματική Εκπαίδευση (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Έναρξη-Λήξη), 2014

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Σχολικές Μονάδες κατά Φορέα, Είδος (Ημερήσιες - Νυκτερινές), Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο, κατά Κλάδο, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02A. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Δημόσ. Σχολ. Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολ. Μονάδας , Τύπο, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02B. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολ. Μονάδας, Τύπο, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
03. Λοιπό Προσωπικό κατά Κατηγορία, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
04T. Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση - Έναρξη
04TA. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν., Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξ
04TB. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν, Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξη
04TC. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν, Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξη
01L. Σχολικές Μονάδες κατά Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια – Λήξη
02ΑL. Σχολικές Μονάδες (Δημόσια ΕΠΑΛ ΥΠΠΕΘ) και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Είδος και Περιφέρεια – Λήξη
02ΒL. Σχολικές Μονάδες εκτός ΥΠΠΕΘ και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια - Λήξη
03L. Διδακτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Ιδιότητα, Φύλο, Κλάδο Διδακτικού Προσωπικού, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
03ΑL. Διδακτικό Προσωπικό στις Σχολικές Μονάδες κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων ΕΠΑ.Λ εποπτείας ΥΠΠΕΘ με Πλήρες Ωράριο κατά Ιδιότητα, Φύλο, Κλάδο Διδακτικού Προσωπικού, Είδος Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
05ΑL. Διδακτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων με Μεταπτυχιακές ή άλλες Πρόσθετες Σπουδές κατά Φύλο, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
06L. Λοιπό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Κατηγορία, Φύλο, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό- Λήξη
06AL. Λοιπό Μη Διδακτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Είδος Σχολικής Μονάδας, Καθεστώς Απασχόλησης, Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
07TL. Εγγεγραμμένοι Μαθητές σε Σχολικές Μονάδες κατά Τάξη, Φύλο, Είδος και Τύπο Σχολικής Μονάδας, Κύκλο, Τομέα, Ειδικότητα Μαθημάτων, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08TL. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08TAL. Μαθητές των Δημόσιων Ημερήσιων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08TBL. Μαθητές των Δημόσιων Εσπερινών Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08TCL. Μαθητές των Ιδιωτικών Ημερήσιων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, και Τάξη – Λήξη
12TL. Μαθητές Σχολικών Μονάδων που Αποφοίτησαν κατά Τύπο και Είδος Σχολικής Μονάδας, Φύλο, Ειδικότητα Μαθημάτων, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12AL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές (Σύνολο Σχολικών Μονάδων) κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12BL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές ΕΠΑΛ (με Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας) κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12CL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές ΕΠΑΛ (Σύνολο Σχολικών Μονάδων), μόνο με Πτυχίο Ειδικότητας, κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12A1L. Αποφοιτήσαντες Μαθητές Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό- Λήξη
12A2L. Αποφοιτήσαντες Μαθητές Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης και Φύλο - Λήξη
13L. Μαθητές Σχολικών Μονάδων που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Τάξη, Φύλο, Είδος και Τύπο Σχολικής Μονάδας, Ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
16L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και αριθμός μαθητών σε αυτά στη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατά φύλο, έτος γέννησης, περιφέρεια και νομό, λήξης σχολικού έτους
IIIL. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα – Λήξη
IIL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα – Λήξη
IL. Σχολικές Μονάδες κατά Τύπο, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα – Λήξη
IVL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη