Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Επαγγελματική Εκπαίδευση (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2012

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Έναρξη-Λήξη), 2012

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Σχολικές Μονάδες κατά Φορέα, Είδος (Ημερήσιες - Νυκτερινές), Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
02. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο, κατά Κλάδο, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό
02A. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολικής Μονάδας (Ημερήσιες, Νυκτερινές), Τύπο, Περιφέρεια και Νομό
02B. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολικής Μονάδας (Ημερήσιες, Νυκτερινές), Τύπο, Περιφέρεια και Νομό
03. Λοιπό Προσωπικό κατά Κατηγορία, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό
04T. Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
04TA. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
04TB. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
04TC. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
01. Σχολικές Μονάδες κατά Φορέα, Είδος (Ημερήσιες - Νυκτερινές), Τύπο, Περιφέρεια και Νομό
02. Σχολικές Μονάδες, Γενικά χαρακτηριστικά αυτών κατά Τύπο, Φορέα, Είδος (Ημερήσιες, Νυχτερινές) Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
03Β. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (δημόσιες σχολικές μονάδες) Διδακτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, είδος σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
03. Διδακτικό Προσωπικό κατά Ιδιότητα, Φύλο, Κλάδο Διδακτικού Προσωπικού, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
03Α. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (σύνολο σχολικών μονάδων) Διδακτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια νομό, φορέα, είδος σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
04. Διδακτικό Προσωπικό Δημοσίων ΤΕΕ Εποπτείας ΥΠΕΠΘ με πλήρες ωράριο κατά Ιδιότητα, Φύλο, Κλάδο Διδακτικού Προσωπικού, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
05. Διδακτικό Προσωπικό με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια - Λήξη
06. Λοιπό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
03Γ. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (ιδιωτικές σχολικές μονάδες) Διδακτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, είδος σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
07T. Εγγεγραμμένοι Μαθητές των ΤEE κατά Κύκλο Σπουδών, Τάξη, Τομέα - Ειδικότητα, Φορέα, Είδος (Ημερήσια - Νυχτερινά), Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08T. Μαθητές ΤΕΕ κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08TA. Μαθητές ΤEE Δημοσίων Ημερησίων Σχολικών Μονάδων, κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08TB. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Σχολικών Μονάδων, κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08TC. Μαθητές ΤΕΕ Ιδιωτικών Ημερησίων Σχολικών Μονάδων, κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
09T. Μαθητές ΤΕΕ Διετείς και Πλέον κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
06Α.Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (σύνολο σχολικών μονάδων) Λοιπό μη διδακτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια νομό, φορέα, καθεστώς απασχόλησης και φύλο - Λήξη
12A. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (σύνολο σχολικών μονάδων)Αποφοιτήσαντες μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, είδος σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
04TD. Μαθητές Ιδιωτικών Εσπερινών Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
05A. Διδακτικό προσωπικό με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο σχολικής μονάδας, Περιφέρεια και Νομό-Λήξη
13. Μαθητές που διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
III. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη
10T. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση αδικαιολόγητα, κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Φορέα, Είδος (Ημερήσια - Νυχτερινά), Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
12α1. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (δημόσιες σχολικές μονάδες) Αποφοιτήσαντες μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, είδος σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
12α2. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (ιδιωτικές σχολικές μονάδες) Αποφοιτήσαντες μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, είδος σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
11T. Μαθητές που πήραν μέρος στις Τελικές Εξετάσεις και Προήχθησαν ή απορρίφθηκαν κατά Βαθμό Προόδου, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
12T. Μαθητές που αποφοίτησαν κατά Κύκλο Σπουδών, Φορέα, Είδος Σχολικής Μονάδας, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Ειδικότητα Μαθημάτων, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
13Α. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (δημόσιες σχολικές μονάδες) Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά περιφέρεια, νομό, ξένη γλώσσα, είδος σχολικής μονάδας, τάξη και φύλο - Λήξη
13Β. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (ιδιωτικές σχολικές μονάδες) Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά περιφέρεια, νομό, ξένη γλώσσα, είδος σχολικής μονάδας, τάξη και φύλο - Λήξη
15. Δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (σύνολο σχολικών μονάδων) Αλλοδαποί μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, υπηκοότητα, είδος σχολικής μονάδας και φύλο - Λήξη
16L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και αριθμός μαθητών σε αυτά στη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατά φύλο, έτος γέννησης, περιφέρεια και νομό, λήξης σχολικού έτους
I. Σχολικές Μονάδες κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη
II. Διδακτικό Προσωπικό κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη
IV. Αποφοιτήσαντες Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη
Publication Documents