Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γενικά Λύκεια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2016

Γενικά Λύκεια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη), 2016

Publication Documents

Πίνακας

01L. Αριθμός Σχολικών Μονάδων Ενιαίων Λυκείων όλων των Τύπων κατά Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
02L. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες κατά Μέγεθος, με βάση τον Αριθμό των Εγγεγραμμένων Μαθητών, κατά Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
04AL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08L. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων όλων των Τύπων που Παρέμειναν Εγγεγραμμένοι κατά τη Λήξη του Σχολικού Έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
09L. Μαθητές που Διέκοψαν τη φοίτηση Αδικαιολόγητα, κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Τάξη, Φορέα ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10L. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για Δυο ή περισσότερες φορές στην ίδια Τάξη, κατά Φύλο, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
12AL. Αριθμός Αποφοιτησάντων κατά Φύλο, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12ΒL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
15L. Αλλοδαποί μαθητές, κατά Υπηκοότητα, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
5ΑL. Διδακτικό προσωπικό των δημοσίων ενιαίων λυκείων, κατά κλάδο, φύλο, περιφέρεια και νομό, λήξη
5BL. Διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών ενιαίων λυκείων, κατά κλάδο, φύλο, περιφέρεια και νομό, λήξη
11L. Κατανομή των Τμημάτων και Μαθητών κατά Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
13L. Μαθητές που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Φορέα, ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Λήξη)
16. Αριθμός εγγεγραμμένων Μαθητών κατά Φύλο, κατεύθυνση, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Publication Documents