Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γενικά Λύκεια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014

Publication Documents

Πίνακας

IL. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων όλων των Τύπων οι οποίοι παρέμειναν Εγγεγραμμένοι, έλαβαν μέρος στις Εξετάσεις και Προήχθησαν κατά Φύλο, Τάξη και Φορέα - Λήξη
12ΒL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12AL. Αριθμός Αποφοιτησάντων κατά Φύλο, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12L. Μαθητές που πήραν μέρος στις Τελικές Εξετάσεις και Προήχθησαν ή Απορρίφθηκαν κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
11L. Κατανομή των Τμημάτων και Μαθητών κατά Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08L. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων όλων των Τύπων που Παρέμειναν Εγγεγραμμένοι κατά τη Λήξη του Σχολικού Έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
07L. Λοιπό Μη Διδακτικό Προσωπικό κατά Καθεστώς Απασχόλησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
06AL. Διδακτικό Προσωπικό των Ενιαίων Λυκείων όλων των Τύπων με Μεταπτυχιακές ή άλλες Πρόσθετες Σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, Είδος Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια - Λήξη
06L. Διδακτικό Προσωπικό των Ενιαίων Λυκείων όλων των Τύπων με Μεταπτυχιακές ή άλλες Πρόσθετες Σπουδές κατά Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
05L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Ενιαίων Λυκείων με Πλήρες Ωράριο κατά Κλάδο, Ιδιότητα, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
04AL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
04L.Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ιδιότητα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
03L. Σχολικές Μονάδες και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
02L. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες κατά Μέγεθος, με βάση τον Αριθμό των Εγγεγραμμένων Μαθητών, κατά Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
01L. Αριθμός Σχολικών Μονάδων Ενιαίων Λυκείων όλων των Τύπων κατά Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
03D. Μαθητές Ιδιωτικών Εσπερινών Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03C. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03B. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03A. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03. Μαθητές Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
02. Λοιπό Προσωπικό των Λυκείων κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
01. Σχολικές μονάδες (Λύκεια) και Διδακτικό Προσωπικό, με Πλήρες Ωράριο, κατά Φύλο, Κλάδο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
17L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και Αριθμός Μαθητών σε αυτά στα Δημόσια Γενικά Λύκεια, κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
09. Μαθητές που Διέκοψαν τη φοίτηση Αδικαιολόγητα, κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Τάξη, Φορέα ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10L. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για Δυο ή περισσότερες φορές στην ίδια Τάξη, κατά Φύλο, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
13L. Μαθητές που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Φορέα, ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Λήξη)
15L. Αλλοδαποί μαθητές, κατά Υπηκοότητα, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
16. Αριθμός εγγεγραμμένων Μαθητών κατά Φύλο, κατεύθυνση, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Publication Documents