Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γενικά Λύκεια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2008

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Αριθμός Ενιαίων Λυκείων όλων των τύπων κατά Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
01. Σχολικές μονάδες (Λύκεια) και Διδακτικό Προσωπικό, με Πλήρες Ωράριο, κατά Φύλο, Κλάδο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
02. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες κατά Μέγεθος, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων Μαθητών, κατά ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
02. Λοιπό Προσωπικό των Λυκείων κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
03. Μαθητές Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03. Σχολικές Μονάδες, Γενικά χαρακτηριστικά αυτών κατά Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
03A. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03B. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03C. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03D. Μαθητές Ιδιωτικών Εσπερινών Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
04. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ιδιότητα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
05. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Ενιαίων Λυκείων με πλήρες ωράριο κατά Κλάδο, Φύλο, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
06. Διδακτικό Προσωπικό των Ενιαίων Λυκείων όλων των τύπων με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα και ΥΠΑ - Λήξη
06A. Διδακτικό προσωπικό των λυκείων όλων των τύπων με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό-Λήξη
07. Λοιπό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
08. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων όλων των τύπων που παρέμειναν εγγεγραμμένοι κατά τη Λήξη του σχολικού έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Τάξη, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια
09. Μαθητές που Διέκοψαν τη φοίτηση Αδικαιολόγητα, κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Τάξη, Φορέα ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για Δυο ή περισσότερες φορές στην ίδια Τάξη, κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
11. Κατανομή των Τμημάτων και Μαθητών κατά Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
12. Μαθητές που πήραν μέρος στις Τελικές Εξετάσεις και Προβιβάστηκαν ή απορρίφθηκαν κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
12A. Αριθμός Αποφοιτησάντων κατά Φορέα, Φύλο, Τάξη ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
13. Μαθητές που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Φορέα, ξένη Γλώσσα, ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Λήξη)
16. Αριθμός εγγεγραμμένων Μαθητών κατά Φύλο, κατεύθυνση, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
I. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων όλων των τύπων οι οποίοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι, έλαβαν μέρος στις εξετάσεις και προήχθησαν κατά Φύλο, Τάξη και Φορέα - Λήξη
Publication Documents

Χρονοσειρά